A ‘Balut’ Vendor By Profession, A Teacher By Passion

“Hindi lamang sa apat na sulok ng silid-aralan matututo ang mag-aaral; hindi lang din sa apat na sulok ng silid-aralan matatagpuang nagtuturo ang guro. Pwede rin sa lansangan. Sa ganitong paraan, habang sya ay nagtuturo, siya din ay natututo.”

Advertisements